logo 9G small.png

Consell Escolar 

Espai informatiu del Consell Escolar 

El Consell Escolar de l'escola suposa un òrgan bàsic de funcionament, consultiu i informatiu per a tots els centres educatius.

En ell s'aglutinen i tenen representació totes les parts implicades en la nostra comunitat educativa.  

La composició actual del Consell Escolar és:

Equip Directiu:

- Òscar Ortego (President)

- Jordi Huarte (Cap d'estudis)

- Jesús Izquierdo (Secretari)

Sector Professorat:

- Laia Batlles

- Sònia Martínez

- Olga Julià

Sector Representació de l'Ajuntament:

- Joana Chinchilla

Sector Famílies:

- Rebeca Antón

- Elisabet Dubé

Sector AFA:

- Inés Martínez

Sector Personal PAS:

- Ana Valenzuela

Resum d'Acords del Consell Escolar:

+ Novembre 2019

+ Març 2020

+ Juny 2020

+Juliol 2020

+ Setembre 2020 

+ Desembre 2020

+ Març 2021