• Escola

Preinscripció per al curs 2020-2021: què, com i quan

Actualizado: jul 7LLISTATS I PUBLICACIONS DE RESULTATS


+ Consulta de l'oferta per al curs 2020-2021


+ Llista de sol·licituds amb barem resoltes les reclamacions (09/06/2020)


+ Llista ordenada definitiva (11/06/2020)


+ Oferta definitiva de places (06/07/2020)


+ Llistat d'alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició (07/07/2020)


+ Llistat d'alumnes preinscrits al centre (07/07/2020)


+ Llista d'espera (07/07/2020)INFORMACIÓ GENERAL

D’acord a les ordres del Departament d’Educació de la resolució EDU/576/2020 del 28 de febrer del 2020:


a) Calendari:

+Període de Preinscripció: del 13 al 22 de maig 2020

+Període Telemàtic: del 13 al 22 de maig 2020

+Període Presencial amb cita prèvia: entre el 19 i 22 de maig 2020

+Presentació de documentació: fins el 25 de juny


Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.


+Publicació de les llistes amb el barem provisional: 29 de maig

+Presentació de reclamacions al barem provisional: del 2 al 5 de juny

+Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny

+Sorteig: 9 de juny

+Publicació de llistes ordenades definitives: 11 de juny

+Publicació de les llistes d'assignació i llista d'espera: 7 de juliol

+Matrícula: del 13 al 17 de juliol

b) Com fer-ho:

Si escolliu la nostra escola com a primera opció:

+ A partir del 13 de maig, enviant la documentació requerida i resguard de la sol·licitud de preinscipció a preinscripcio@escola9graons.com.

L'escola confirmarà la seva recepció.


+La preinscripció serà prioritàriament telemàtica i només en aquells casos en que sigui impossible fer-ho telemàticament es farà, excepcionalment, de forma presencial amb cita prèvia.

+Com demanar cita prèvia:

- Mail: preinscripcio@escola9graons.com - Telèfon: 634 668 467, de 9:00 h a 13:30 h


+ D'acord amb les instruccionns oficials, el centre només atendrà preinscripcions. En cap cas visites al centre.c) Més informació:

+ Estudiar a Catalunya

+ CEB - Preinscripció 2020-2021

+ Oficines de suport a la preinscripció, adreçades prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments.

+ Suport telefònic: 935511000, de 9.00 h a 13.30 h: per resoldre dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció.
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTS ELS CASOS

*Enllaç a la sol·licitud de preinscripcióDOCUMENTACIÓ PER A LES ACREDITACIONS


PODEU TROBAR TOTA LA INFORMACIÓ EN AQUEST ENLLAÇ


*Si la preinscripció es fa presencialment caldrà presentar original i còpia de la documentació que s'acredita.INFORMACIÓ IMPORTANT PER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL


- Només per a les famílies que no disposin dels mitjans per a dur a terme el procés telemàtic.

- A partir del 13 de maig, caldrà demanar cita prèvia al centre escollit en 1a opció escrivint a preinscripcio@escola9graons.com o trucant per telèfon al 634 668 467, de 9:00 h a 13:30 h.


Normes de seguretat obligatòries:

- Només podrà fer la preinscripció una persona i que NO formi part de cap grup de risc o que presenti símptomes del Covid-19 o que estigui en període de confinament. En aquest cas, es pot autoritzar per escrit a una altra persona (que no sigui cap dels dos tutors legals de l’alumne/a) a portar la sol·licitud i la documentació.

- Cal portar mascareta i guants.

- Cal portar bolígraf propi.

- Es recomana portar tota la documentació i la sol·licitud emplenada des de casa.