• Escola

Preinscripció per al curs 2020-2021: què, com i quan

Actualizado: mar 18S’ajornen tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.


El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties.

Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals.

S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat com sigui possible.


PENDENT DE CONFIRMAR: el període de preinscripció per al curs 2020-2021 per a les noves famílies així com per als germans i les germanes d'alumnes del nostre centre.

Per tenir tota la informació sobre com funcionarà tot el procés, podeu consultar les guies de preinscripció editades en diferents idiomes pel Consorci d'Educació de Barcelona així com els vídeos tutorials.


+ SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ:

- Presencial

- Telemàtica


+DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) - En cas de sol·licitants estrangers/es, original i fotocòpia de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport

- En cas de sol·licitants estrangers/es comunitaris/àries, original i fotocopia del document d’identitat del seu país d’origen.

- Original i fotocòpia del DNI de l'infant (si en té) o de la Targeta Sanitària de l'infant (si en té)


+ ACREDITACIÓ PER OBTENIR PUNTS

Consulteu la Guia de Preinscripció 2020-2021, pàgines 8-13


+ HORARIS:

Pendents de confirmar