top of page
  • Foto del escritorEscola

Els tallers d'aprenentatge: 6 propostes

Actualizado: 9 mar 2020

Des de fa unes setmanes, les tardes dels dimarts i dels dimecres, els infants de l’escola organitzats en grups heterogenis de P3 i P4, passen per un dels 6 tallers d'aprenentatge que s'han preparat.


En aquests tallers basats en el joc, la manipulació, la descoberta i l'experimentació les nenes i els nens interaccionen amb diferents propostes d'acord a les seves necessitats i ritmes. Aquestes propostes responen a uns objectius pedagògics específics marcats per l'equip docent de l’escola. Aquesta varietat de propostes es vertebren en tres grups dobles de tallers que ofereixen diferents maneres d'abordar un objectiu per a cada estil d'aprenentatge.


 

Grup 1: Taller Dits fins i Taller de Jocs de taula:

A Dits fins, es treballen aspectes com la motricitat fina, el traç, el raonament espaial i primers conceptes i habilitats matemàtiques des d'un vessant manipulatiu i lúdic.


Així, a través de diferents propostes els objectius d'aquest taller es centren en:

- El domini progressiu de la coordinació oculo-manual amb propostes com fer la pinça o jocs on s'han de col·locar determinades peces per reproduir una determinada forma.

- L'inici en la definició de lateralitat amb jocs de pescar diferents elements coordinant vista i moviment.

- El reconeixement de formes geomètriques així com la seva classificació a través de, per exemple, els blocs lògics o tàngrams.

- El treball de les seriacions i la predicció de la seva continuïtat segons diferents criteris (formes, tamany, color...)

- L'inici de la relació entre quantitat i grafia amb jocs de numeració com el dòmino o jocs de cartes així com la capacitat de classificar objectes tot explicant el criteri seguit per fer-ho.

- El treball de primers conceptes i habilitats matemàtiques com comptar, afegir, treure o repartir amb propostes com l'Oca, dòminos, el parxís i altres jocs de taula.

- L'inici en la pre-escriptura i el domini del traç amb propostes de grafisme creatiu.Al taller de Jocs de taula, a banda del treball compartit dels objectius abans esmentats, també s'incideix en aspectes més socials de l'aprenentatge com ara el respecte a les normes del joc, el saber esperar el torn, el saber perdre o el col·laborar/cooperar per aconseguir una fita conjunta.

Tanmateix, es comença a treballar la lògica, la planificació i la reflexió de l'ús de la millor estratègia al mateix temps que fomenta un bon clima de relació i convivència entre les diferents persones que hi participen afavorint la seva coneixença més enllà del grup classe de referència.
 

Grup 2: Taller de Dansa i Taller de Moviment:

Cada cop que faig un moviment, el món canvia de lloc.


El moviment és fonamental dins del desenvolupament i l'aprenentatge. Per una banda per prendre consciència del propi cos al mateix temps que progressar en el coneixement i domini del mateix: en el seu moviment, en la seva coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. Per altra banda, per anar assolint progressivament seguretat afectiva i emocional, i anar-se formant una imatge positiva d'ell/ella mateix/a i dels/les altres tot aprenent de la riquesa de la diversitat.


Al taller de Dansa, les propostes giraran al voltant de balls i coreografies conjuntes al ritme de diferents músiques. A partir de la coreografia els infants comencen a ser conscients del treball de grup i la necessitat d'escoltar-nos quan ballem. Tanmateix s'incorporen de forma implícita conceptes matemàtics a partir del ritme i la pulsació.

Al taller de Moviment, es tracta de gaudir del propi moviment en relació a l'espai, experimentant amb la creativitat i la imaginació amb el cos com a punt de partida per fer-ho.


Tant a Dansa com a Moviment partim de moments musicals diversos, anant més enllà de la música pròpiament infantil i exposant-los davant d'altres gèneres musicals. 

Grup 3: Taller Tic-Tech i Taller Music Lab:

Les noves tecnologies poden ser una font de curiositat i d'experimentació per als infants. I més si sabem afegir un vessant creatiu a les seves produccions. Curiositat, experimentació i creació són alguns dels punts forts d'aquests dos tallers.


A Tic-Tech , els infants s'introdueixen en el món de la programació a través del joc amb diferents robots i aplicacions. Des de resoldre misteris a partir d'una petita història de la que hem d'extreure algunes pistes tot ajudant als animals del bosc a resoldre de diferents maneres un cas als Misteris del Ratolí Carter, fins a saber superar el repte de fer arribar un ratolí fins al formatge amb el Code & Go Robot Mouse. Més endavant els nens i les nenes podran pensar, crear i dissenyar nous reptes a superar amb els robots per als companys i companyes.


En aquestes propostes serà cabdal la planificació prèvia de les seves accions així com arribar a acords entre els/les diferents components del seu equip. Ambdues són punts forts per prendre consciència de la pròpia actuació necessària per aprendre a aprendre. L'altre punt suposa l'inici en el treball de l'empatia i la cooperació dins d'un equip de treball al mateix temps que s'incideix sobre el respecte a les opinions dels demés.A Music Lab l'experimentació i creació musical electrònica són les protagonistes. A banda dels instruments que els infants ja coneixen de l'espai Rhythm, aquí descobreixen altres formes de fer música i de posar en pràctica els seus aprenentatges en quant al tempo i el ritme de Rhythm amb eines totalment noves. Aquestes eines van des del Chrome Music Lab a Little Bits passant per altres aplicacions. Tocar, escoltar, experimentar, tot descobrint nous sons i noves combinacions musicals fan d'aquest taller un espai de creació musical a partir de les noves tecnologies.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page