top of page
  • Foto del escritorEscola

Els espais d'aprenentatge: 10 propostes

Una de les principals propostes pedagògiques de la nostra escola són els espais d’aprenentatge. Suposen uns escenaris d’aprenentatge, de comunicació i de relació on els infants interactuen i experimenten lliurement amb diferents materials i propostes que sorgeixen d’una temàtica. Tot plegat amb alumnes d’altres grups de referència i dels tres nivells d'infantil.


Aquests espais són de lliure elecció i tenen lloc durant els matins de dimarts, dimecres i dijous. Els dilluns els infants trien l’espai que volen visitar durant aquella setmana. Cada sessió d’espais té una estructura compartida i fixa: un inici on la/el mestra/e responsable presenta les propostes i es recorden els objectius compartits a tots els espais basats en el respecte al material, a l’espai i a la resta de companys i companyes; una part principal de la sessió amb interacció i experimentació lliure amb les propostes i materials per part dels infants; i, finalment, un tancament reflexiu i formatiu on, a través de la conversa, es comparteix què s’ha descobert o fet durant aquella sessió tot concloent amb una petita autoavaluació formativa basada en les casetes del conte dels tres porquets.


Durant aquest curs 2019-2020, les 10 propostes que conformen els espais d’aprenentatge són les següents:


ATELIER

A l’espai Atelier es treballa l’expressió plàstica des d’un plantejament creatiu, en què l’infant pot experimentar lliurement amb materials i tècniques diverses.


El que es pretén és que els infants gaudeixin i experimentin amb diferents materials i tècniques plàstiques, s’expressin a través del llenguatge plàstic i creïn lliurement. L’expressió plàstica ha d’esdevenir una activitat fonamentalment lúdica en què l’infant es submergeix amb totes les seves vivències i emocions, ja que és una de les manifestacions més espontànies per ell.


Dibuixar, pintar, modelar, retallar o construir… han de ser activitats plaents, amb què els infants han de poder gaudir i expressar emocions, sensacions, vivències o fantasies. Les manifestacions i creacions plàstiques són una forma d’expressió personal i única i, a l’espai Atelier es valoren i respecten com a tal.

A l’espai, es plantegen diferents propostes (pintar amb cavallets, estampació, collage, dibuix al natural, modelatge amb fang i/o pasta blanca…) i els infants trien de manera lliure la proposta que els sembla més atractiva per fer la seva obra d’art.

 

RECICLART

A l’espai Reciclart es pretén treballar la imaginació i la creativitat amb materials reciclats. Imaginació i creativitat són conceptes que treballen els infants sense adonar-se’n, per mitjà del joc espontani i amb material del seu entorn, proper i conegut per a ells, però al que donen un nou sentit en la seva realitat lúdica. Els infants acostumen a treballar de manera individual, tot i que a vegades, acaben fent alguna construcció conjunta, en un espai distès on es facilita el crear, pensar, manipular, experimentar, compartir... És també un espai de socialització.


A l’espai Reciclart es fusionen a la perfecció dos mons ben diferents, l’aprofitament de materials reciclats i el món de l’art. L’infant veu la necessitat de donar-li una segona vida a materials que troba a casa i que en un principi anirien a les escombraries.


El què es pretén és potenciar la part creativa i imaginativa dels infants, alhora que els permet crear, manipular i experimentar amb diferents tècniques artístiques i amb els diferents materials reciclats que tenen al seu abast (tubs de cartró, brics, ampolles de plàstic, llanes, fils, cordes, taps, fustes, teles…) Tot val per aconseguir elaborar la seva obra d’art. Aquesta creativitat facilita que els infants tinguin idees i trobin solucions als problemes que se li plantegen, a vegades ho fan de manera intuïtiva, però d’altres requereix de reflexions intel·lectuals i presa de decisions. És tan important el procés com el producte final, ja que en el procés el/la nen/a fa aprenentatges i es fomenta la curiositat cap a futurs descobriments. L’objectiu a assolir és que es plantegin prèviament què volen fer tenint la possibilitat de fer un dibuix per finalment, acabar fent el seu prototip, maqueta, joc...

 

GAUDÍ

A l’espai Gaudí donem molta importància al joc lliure de construcció, permetent jugar sense límits i manipular l’entorn com els infants vulguin: fent grans construccions o molt petites, integrant-les al seu joc simbòlic o no... Estimulem la seva imaginació fent ús de materials versàtils i variats que permeten crear propostes obertes.


En aquest espai els infants fan d’arquitectes i relacionen conceptes amb l’àmbit matemàtic. Quan construeixen, individual o col·lectivament, han d’utilitzar diferents estratègies per tal d’aconseguir crear allò que han imaginat, tenint en compte les diferents formes, mides i pes dels blocs. És un joc que permet a les criatures pensar creativament, inventar i trobar diferents reptes. A més, jugar a construir augmenta les habilitats motores, espacials i de psicomotricitat fina, així com la coordinació òculo-manual.


Amb la construcció i la manipulació de diferents materials els infants poden fer les seves creacions tant individuals com en grup, potenciant el treball en equip, la col·laboració, l’ajuda mútua i el respecte.

 

CONSTRUMONS

L'espai Construmons possibilita la recreació d’escenaris que els infants tenen a la seva ment. Poden ser reals o imaginaris, a petita escala o de grans dimensions. I mai seran iguals. És un tipus de joc imaginatiu, que sorgeix lliurament a partir de la interacció amb el material i provoca els infants a ser creatius i espontanis en un context de joc dramàtic-representatiu.


En aquest espai els infants construeixen moltes vegades en horitzontal, sense aixecar torres, simplement per a ocupar l’espai, d’altres en canvi construeixen el seu món i les seves construccions interactuen amb petits personatges, animals, teles, pedres, petxines, fustes, fulles, cargols, taps de suro… Quants més elements tinguin per construir més possibilitats de crear i imaginar tindrà l’infant.


Aquest espai advoca per un ambient ric en materials manipulables no estructurats permetent així un joc més lliure i obert, provocant l’experimentació, la participació, la construcció i la invenció. El joc en aquest espai aporta grans dosis de pensament creatiu i divergent als infants, configurant escenaris de joc on s'hi aboquen emocions, il·lusions, desitjos, fantasies...

 

CURIE

L’espai Curie proposa despertar la curiositat dels infants d’una manera propera i engrescadora per contribuir al seu aprenentatge. La idea és que els nens i les nenes amb els materials escollits puguin manipular, tocar, olorar, mirar, provar, fer-se preguntes, reflexionar i tenir ganes de saber-ne més i no conformar-se amb el que veuen. Es treballen conceptes relacionats amb la ciència com ara el pes, el volum, la velocitat, la fricció, els sentits...


L’experimentació és fonamental en l’aprofundiment dels aprenentatges perquè permet participar activament en el procés d’adquisició de coneixements. Cal incentivar als infants perquè siguin actius i s’impliquin en el seu procés d’aprenentatge. Els coneixements que assoleixin mitjançant l’experimentació es consoliden de manera més significativa i permeten construir una bona base per adquirir posteriors aprenentatges.

 

HORT

L'hort a l'escola ens ajuda a introduir nous elements i situacions d'aprenentatge per tal de fer l'escola encara més atractiva i motivant pels infants. En ell poden aprendre des del pensament científic fins a l'artístic. De fet, ens permet fer un treball globalitzat. Per tant, el ventall d'aprenentatges que es poden adquirir amb l'hort és molt ampli (lingüístic, matemàtic, digital...) Per aquest motiu el podem considerar una eina educativa molt potent.


​Tenir un hort permet treballar el respecte per la natura i responsabilitzar als infants, partint dels seus interessos, fent servir eines i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa.


​Volem fer-los viure la gestió, la preparació, la cura d’un hort i la recollida del fruit, com la forma de recollir el resultat d’un treball i d’un esforç humà. Que tinguin la possibilitat de viure, de primera mà, el treure els propis aliments després de tenir-ne cura i d’observar la màgia de la natura que ens proporciona fruits, arrels i fulles comestibles. Sense oblidar la importància d’educar en els valors de la sostenibilitat, l’adquisició d’hàbits i actituds saludables. Cal que s’adonin que els aliments no provenen d’uns envasos i bosses de plàstic que trobem al supermercat.

 

CREACCIÓ

A l'espai CreAcció, els infants tenen l’oportunitat d’expressar-se de diferents maneres: amb el moviment, a través del joc simbòlic, amb l’expressió corporal o creant els seus propis jocs espontanis.

Les disfresses i els complements els permet posar-se a la pell de diferents personatges i interpretar-los. En ocasions el fan individualment i d'altres en grup.


A l’hora de col·locar-se els vestits i complements, sovint apareix l’ajuda mútua per solucionar petites dificultats: cremalleres, passadors, ganxos… El maquillatge els entusiasma i compleix dues funcions: hi ha la part artística de maquillar-se per plaer i també la vessant més funcional amb la finalitat de complementar la seva indumentària.


És un espai propici per a les relacions personals i sovint apareixen conflictes que obliguen l’infant a trobar eines per a resoldre’ls i fer-lo créixer en aquest sentit. A CreAcció aprenen a compartir, ajudar-se, respectar els altres, relacionar-se, demanar-se ajuda, resoldre conflictes… També té molta rellevància l’àmbit lingüístic ja que la comunicació i expressió apareix constantment en el joc que despleguen i en la multitud de situacions que es creen durant la sessió.


Els matalassos i blocs d’escuma els permeten també expressar-se corporalment i permet canalitzar la necessitat de moviment que presenten els infants d’aquesta edat. També ofereix la possibilitat de crear i construir espais.


Tot plegat, a l’espai de Creacció es poden observar molts aprenentatges en què la mainada s’hi va trobant: autoconeixement i gestió de les emocions, coneixement del seu propi cos (amb el moviment i amb l’expressió corporal), autonomia personal i social, relacions afectives i comunicatives. També té una part molt important el llenguatge i la comunicació.

 

MUSICLAB

A l’espai MusicLab l’alumnat gaudeix de diferents propostes relacionades amb la vessant més digital de la música, on l'experimentació i el divertiment a través d’aplicacions i altres elements musicals electrònics són els principals protagonistes.A banda dels instruments que els infants ja coneixen del taller Rhythm, aquí descobreixen noves sonoritats, noves combinacions rítmiques i altres formes de fer música, tot aprofitant les activitats per reforçar l’aprenentatge de diferents aspectes musicals, les notes musicals, les qualitats bàsiques del so, el tempo i el ritme, fent servir eines com l’entorn virtual Chrome Music Lab, l’aplicació Drum Pad Machine, els mòduls electrònics littleBits, i la nostra Magic cARpeT en que les nenes i nens juguen i experimenten amb activitats desenvolupades amb l’entorn de programació en línia Scratch.


Considerem necessari sintetitzar a través de la creació i la composició tot el que s’ha treballat a MusicLab (així com al taller Rhythm) per tal de fer de l’aprenentatge quelcom significatiu i enriquidor per l’alumnat. I és per aquest motiu que a final de curs es durà a terme una activitat en que l’alumnat s’enfrontarà al repte d’haver de posar tant els efectes sonors com la música a un curtmetratge fent servir (a més dels diferents instruments de percussió de l’espai Rhythm) els mòduls electrònics littleBits i l’aplicació Drum Pad Machine amb que s’han familiaritzat al taller MusicLab. Amb aquesta activitat, a més de treballar la seva creativitat, l’alumnat començarà a familiaritzar-se amb l’estructura o forma musical i la producció.

 

CALIDOSCOPI

Quan s’apaga el llum els colors s’intensifiquen i s’aguditzen els sentits.

Calidoscopi és un espai de foscor que, en diferents propostes, ofereix materials provocadors on el nen se sent atret a descobrir i experimentar lliurement dins d’un medi diferent i inusual en el dia a dia.


Una atmosfera de contrasts entre la llum i la foscor on les titelles agafen vida i és comuniquen a través dels infants, i on imatges i colors s’aviven per tal d’estimular la imaginació i empènyer a les criatures a navegar en un medi on podran construir, lliurement, el seu món de fantasia. Acostumem a ser espectadors de la vida que ens envolta i per aquest motiu, al calidoscopi, pretenem que l’infant sigui el protagonista i manipuli la llum, les seves propietats i l’efecte que genera sobre els objectes.


Amb les construccions lluminoses, la retroprojecció de formes i colors, les titelles d’ombres, els colors que es barregen, la llum blanca que és transforma i rebota i d’altres propostes relacionades, pretenem que l’infant es plantegi preguntes per poder-los acompanyar en la recerca de respostes.


Quan s’apaga el llum, el seu focus de creativitat, pensament i acció s’encén.

 

XAMFRÀ

L'espai Xamfrà és un espai de joc simbòlic que es caracteritza per imitar accions de la vida quotidiana del món dels adults. Els infants juguen, s’expressen tal i com són, adquireixen determinades habilitats personals, desenvolupen la seva capacitat de relació amb els altres i donen sentit a allò que aprenen del seu entorn.Quan juguen senten plaer i satisfacció i s’impliquen de forma espontània en les diferents situacions, creant accions sense que existeixi pressió per part de l’adult. Posen en pràctica totes les seves experiències i avancen en el procés d’autonomia. El fet d’explorar i reproduir el món adult fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions i sentiments.

 


A mode de conclusió, els espais d'aprenentatge suposen un moment pedagògic molt potent per vàries raons. Una, per la varietat de propostes i materials que cadascun dels espais pot oferir tot intentant donar resposta als diferents estils d'aprenentatges propis de la diversitat de cada infant. Per altra banda, la construcció social de l'aprenentatge a través de la descoberta i l'experimentació en grups heterogenis d'infants a cada espai. I en aquest sentit, l'enriquiment d'aprendre dels demés amb grups d'edats barrejades on cada infant pot trobar el seu moment o proposta per compartir i aprendre de l'altre.

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page